Học sinh trường Tiểu học Phú Mỹ ủng hộ bạn có hoàn cảnh khó khăn

Học sinh trường Tiểu học Phú Mỹ Ủng họ quỹ vì bạn nghèo của trường

Các em ủng hộ để giúp bạn Phẫu thuật tim

Thông qua buổi phát động trường đã kêu gọi được 1.815.000 đồng

Bài viết liên quan