Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trong tên gọi của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam hai từ "quân đội" được gắn liền với “nhân dân”. Điều đó xuất phát từ mối quan hệ đoàn kết quân dân, từ bản chất, truyền thống tốt đẹp một quân đội “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.Ảnh minh họa (Nguồn: ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trong tên gọi của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam hai từ "quân đội" được gắn liền với “nhân dân”. Điều đó xuất phát từ mối quan hệ đoàn kết quân dân, từ bản chất, truyền thống tốt đẹp một quân đội “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.Ảnh minh họa (Nguồn: ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Trong tên gọi của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam hai từ "quân đội" được gắn liền với “nhân dân”. Điều đó xuất phát từ mối quan hệ đoàn kết quân dân, từ bản chất, truyền thống tốt đẹp một quân đội “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.Ảnh minh họa (Nguồn: ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1